Değerlerimiz
  •   Güvenilir olmak,
  •   Teknolojik yenilikleri takip etmek,
  •   Kaynaklarını en doğru ve optimum biçimde kullanmak,
  •   Çevreye ve insan sağlığına duyarlı olmak,
  •   İnsan haklarına saygılı olmak,
  •   Adil olmak,
  •   Tüm paydaşların haklarını korumak.