Faaliyet Alanı
 1. Her türlü taahhüt işleri konut işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa varsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işlerini yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisleri, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.
 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.
 4. Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.
 5. Prefabrik inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak kiraya vermek.
 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.
 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.
 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak.
 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
 10. Dekorasyonla ilgili spor salanlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks asma tavan –kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.
 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenleme düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.
 12. Durum (halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.
 13. Parselasyon planlarının yapımı.
 14. Islah-İmar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapılması.
 15. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.
 16. Konut projeleri
 17. Perakende mağazacılık
 18. Ticari yatırımlar
 19. Ofis binaları
 20. Endüstriyel yapılar – Kimya Endüstrisi
 21. Hidrolektrik santraller